S potěšením dnes oznamuji, že sada Veeam Availability Suite v9 je nyní obecně dostupná (GA) a můžete si ji stáhnout! Tato nejnovější verze má tolik nových funkcí, že je velmi těžké se o všech v tomto blogu zmínit, ale vřele vám doporučuji podívat se na dokument Co je nového ve verzi v9, který je plný detailních informací o všech novinkách verze v9 (a přečtěte si také Co je nového ve Veeam ONE v9).

Pokud jste nás nesledovali, tady jsou blogové příspěvky, které jsme o mnoha hlavních funkcích verze v9 publikovali:

Nová verze v9 je plná nových funkcí, ale z těch hlavních jsou pro mě dvě nejvýraznější: první je Veeam Cloud Connect Replication a tou druhou je Unlimited Scale-out Backup Repository. Každá z těchto funkcí by sama o sobě byla dostatečným důvodem pro vydání nové verze, a když si uvědomíte množství úsilí, které vývoj jen těchto dvou funkcí stál, divím se, že to naši vývojáři dokázali naráz zvládnout.

Služba Veeam Cloud Connect Replication otevře DRaaS zcela novým trhům, na kterých to dříve nebylo vůbec možné. To je výborná zpráva nejenom pro partnery Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), kteří mohou využít příležitosti a nabízet nové hodnotné služby, ale je to skvělé i pro naše zákazníky, zejména pro ty, kteří mají jen jedno pracoviště a potřebují skutečné zotavení po havárii. Veeam Cloud Connect Replication má schopnost převzít služby při selhání pro celou lokalitu nebo jen pro určitou podmnožinu virtuálních počítačů, a dokáže tak zajistit různé scénáře havárie. Jsme si jistí, že toto v následujících letech obor DRaaS zcela promění.

Scale-out Backup Repository je další funkcí, po které naši zákazníci volali, ale my ji přinášíme v takové podobě, jakou jistě nečekali. Namísto pouhého vytváření prostých fondů úložišť, které se dají snadno rozšiřovat, jsme šli o krok dále a umožńujeme nastavit si výkonové profily. To znamená, že můžete mít rychlou třídu úložišť záloh, například disky SSD, které uchovávají přírůstkové zálohy, a pomalejší vrstvu, která slouží pro plné zálohy. Díky tomu jsou přírůstkové zálohy mnohem rychlejší, a protože nezabírají tolik prostoru jako plné zálohy, můžete ušetřit drahý prostor na SSD. To je ale pro Scale-out Backup Repository jen začátek, takže nezapomeňte sledovat, s čím přijdeme příště.

Nakonec bych se chtěl zmínit o tom, že jsme slíbili vydat verzi v9 v roce 2015. Skutečnost je taková, že jsme ji vydali… jenom ještě není široce dostupná ve verzi GA. RTM kód jsme vydali 16. prosince 2015 a uvolnili jsme ho pro naše VCSP partnery,  aby mohli začít budovat své služby DRaaS. Díky tomu si můžeme být jistí, že v okamžiku vydání budeme mít partnery připravené Veeam Cloud Connect Replication nabízet. To samé jsme udělali i u verze v8 a stejně plánujeme postupovat i do budoucna. Chceme, aby naši partneři měli čas vybudovat své služby, a aby je tak naši zákazníci mohli využívat už od prvního dne vydání. Protože se již rychle blíží svátky, rozhodli jsme se verzi GA posunout na leden a umožnit tak našim zákazníkům, aby si mohli své svátky v klidu užít.

V roce 2016 plánujeme vydat ještě jednu podverzi, ve stejné době, jako má vyjít Windows Server 2016, a do ní určitě přidáme pár dalších funkcí a vylepšení, které se už nedostaly do verze v9. Nezapomeňte sledovat blog a sociální sítě společnosti Veeam, protože na nich brzy najdete další novinky.

GD Star Rating
loading...

Veeam Availability Suite

#1 Cloud Data Management for on premises, AWS, Microsoft Azure and Azure Stack, and IBM Cloud.

FREE TRIAL