Jest już dostępna wersja v3 rozwiązania Veeam do backupu danych Office 365!

Nie jest tajemnicą, że gdy się korzysta z pakietu Microsoft Office 365, trzeba zadbać o kopie zapasowe. Chociaż firma Microsoft odpowiada za infrastrukturę i jej dostępność, dane należą do klienta i to na nim spoczywa obowiązek ich ochrony. A chcąc je chronić w pełni, trzeba tworzyć kopie zapasowe. Każdy klient powinien kontrolować własne dane oraz dbać o przestrzeganie obowiązujących zasad i przepisów. Dodatkowy egzemplarz danych przydaje się nie tylko w razie ich przypadkowego usunięcia — poniżej przedstawiam pięć dodatkowych powodów, dla których warto mieć kopię zapasową.

Po tym krótkim wstępie przejdźmy bezpośrednio do nowych cech i funkcji.

Skrócenie czasu backupu z minut do sekund

W rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v2 firma Veeam dodała możliwość ochrony danych programów SharePoint i OneDrive dla Firm. W wersji v3 poprawiliśmy szybkość tworzenia kopii zapasowych danych SharePoint Online i OneDrive dla Firm, wprowadzając integrację z macierzystym interfejsem Change API pakietu Microsoft Office 365. To posunięcie zwiększa szybkość backupu nawet 30-krotnie, co jest prawdziwym przełomem! Dotychczasowe reakcje są fantastyczne i jesteśmy przekonani, że Wy również zauważycie tę różnicę.

Wyższy stopień bezpieczeństwa dzięki obsłudze uwierzytelniania wieloskładnikowego

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń dzięki zastosowaniu wielu metod weryfikacji na koncie użytkownika pakietu Office 365. Ponieważ uwierzytelnianie wieloskładnikowe jest podstawowym mechanizmem bezpieczeństwa w usługach Azure Active Directory i Office 365, również w rozwiązaniu Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3 dodano jego obsługę.

Dzięki temu rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3 może się bezpiecznie łączyć z pakietem Office 365, wykorzystując niestandardową aplikację w Azure Active Directory oraz konto usługi z uwierzytelnianiem wieloskładnikowym i odpowiednim hasłem aplikacji, aby wykonywać bezpieczne operacje backupu.

Ten sam mechanizm umożliwia także bezpieczne przywracanie danych do pakietu Office 365.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3 nadal obsługuje podstawowe uwierzytelnianie, jednak zaleca się korzystanie z uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Lepszy wgląd

Dzięki nowym raportom na temat ochrony danych pakietu Office 365 rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia identyfikację niechronionych skrzynek pocztowych użytkowników Office 365 oraz zarządzanie licencjami i wykorzystaniem miejsca. Dostępne są trzy raporty, które można wygenerować za pośrednictwem interfejsu graficznego, PowerShell i RESTful API.

Raport License Overview (Przegląd licencji) zapewnia wgląd w użycie licencji. Przedstawia on szczegółowe informacje na temat licencji wykorzystywanych przez każdego chronionego użytkownika w organizacji. Dzięki temu raportowi usługodawcy mogą ustalać pięciu głównych dzierżawców pod względem użycia licencji oraz lepiej kontrolować korzystanie z licencji.

Raport Storage Consumption (Wykorzystanie pamięci masowej) przedstawia ilość miejsca używaną przez repozytoria wybranej organizacji. Pokazuje on główne repozytoria pod względem wykorzystania miejsca oraz pomaga w określaniu dziennego współczynnika zmian i tempa wzrostu ilości danych kopii zapasowych Office 365 w każdym repozytorium.

 

Raport Mailbox Protection (Ochrona skrzynek pocztowych) przedstawia informacje na temat wszystkich chronionych i niechronionych skrzynek pocztowych, ułatwiając stały wgląd w krytyczne skrzynki pakietu Office 365. Usługodawcom szczególnie spodoba się elastyczność tego raportu, który można wygenerować dla wszystkich organizacji-dzierżawców w danym zakresie lub tylko dla wybranej organizacji.

Łatwiejsze zarządzanie większymi środowiskami

W mechanizmie Extensible Storage Engine firmy Microsoft obowiązuje limit rozmiaru plików wynoszący 64 TB rocznie. W większych środowiskach ograniczenie to można było obejść, tworząc wiele repozytoriów. W wersji v3 zarówno sam limit, jak i jego ręczne obejście zostały wyeliminowane! Inteligentne funkcje repozytoriów Veeam wykrywają, kiedy może dojść do osiągnięcia limitu rozmiaru plików, oraz automatycznie powiększają repozytorium w poziomie, eliminując ten problem. W razie potrzeby dodatkowe bazy danych można łatwo rozpoznać po porządku liczbowym:

Elastyczne opcje przechowywania

Kolejne ważne pytanie dotyczy używanego typu przechowywania. Domyślny typ przechowywania najlepiej jest traktować jako metodę backupu „na poziomie elementów”, gdzie rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 tworzy kopie zapasowe danych zmodyfikowanych między chwilą obecną a punktem zgodnym z ustawionym okresem przechowywania. Jeśli przykładowo zdefiniowany jest 5-letni okres przechowywania, w dniu dzisiejszym ochrona obejmie wszystkie dane z ostatnich 5 lat — aż do chwili obecnej. W jutrzejszej kopii zapasowej znajdą się wszystkie dane zmodyfikowane lub dodane jutro, a zostaną z niej usunięte najstarsze dane, których data modyfikacji nie będzie się już mieścić w zdefiniowanym okresie przechowywania.

Opisany sposób przechowywania danych idealnie odpowiada potrzebom firm, które nie chcą przechowywać więcej danych, niż wymagają tego ich wewnętrzne zasady. Jednak klienci, którzy od lat korzystają ze sztandarowych rozwiązań firmy Veeam, czuli się nieco zdezorientowani, ponieważ przyzwyczaili się do metody „pełna kopia zapasowa plus kolejne kopie w trybie ciągłym przyrostowym”.

Wzięliśmy sobie ich komentarze do serca. Począwszy od rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3, można korzystać z podobnego typu przechowywania „migawkowego”. Obecnie podczas konfiguracji repozytorium do wyboru są dwie opcje: przechowywanie na poziomie elementówprzechowywanie migawkowe.

Podczas wykonywania zadań backupu korzystających z danego repozytorium stosowany będzie wybrany typ przechowywania. Jest to ustawienie globalne określane na poziomie repozytorium. Zwracam uwagę, że po ustawieniu opcji przechowywania nie można jej zmienić.

Inne ulepszenia

Ponieważ firma Microsoft wprowadziła programy Exchange i SharePoint 2019, dodaliśmy obsługę tych nowych wersji.

Dokonaliśmy zmiany w interfejsie i obecnie obsługujemy internetowe serwery proxy. Ta możliwość istniała już w poprzednich wersjach, jednak wymagała zmiany w konfiguracji XML, natomiast począwszy od rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3, jest dostępna odpowiednia opcja w graficznym interfejsie użytkownika. Dodatkowo możliwe jest skonfigurowanie internetowego serwera proxy osobno dla każdego ze zdalnych serwerów proxy rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365.  Miłośników automatyzacji ucieszy wiadomość, że wszystkie te nowe opcje są również dostępne za pośrednictwem interfejsów PowerShell i RESTful API.

Wprowadziliśmy także dwie nowe opcje dotyczące licencji:

  • Obecnie można odwołać niepotrzebną licencję za pośrednictwem interfejsu PowerShell.
  • Usługodawcy mogą uzyskiwać informacje na temat wykorzystania licencji i repozytoriów przez poszczególnych dzierżawców za pośrednictwem interfejsów PowerShell i RESTful API oraz tworzyć niestandardowe raporty.

Aby zapewnić estetyczny wygląd konsoli Veeam Backup dla Microsoft Office 365, obecnie usługodawcy mogą nadawać organizacjom niestandardowe nazwy.

W odpowiedzi na życzenia klientów, począwszy od rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3 można wykluczać lub uwzględniać określone foldery OneDrive dla Firm na poziomie zadania. Ta funkcja jest dostępna za pośrednictwem interfejsów PowerShell i RESTful API.

Zachęcam do odwiedzenia strony „Co nowego”, na której znajdziecie pełną listę wszystkich nowych funkcji i możliwości rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365.

Czas rozpocząć testy!

Gorąco zachęcam do zapoznania się z najnowszą wersją rozwiązania Veeam do backupu danych pakietu Office 365. Pobierzcie rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v3 lub wypróbujcie BEZPŁATNĄ na zawsze wersję Community, która umożliwia ochronę do 10 użytkowników i 1 TB danych programu SharePoint.

Otrzymuj cotygodniowe aktualności na temat bloga
Dokonując subskrypcji, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam
Dziękujemy za zaufanie i trochę miejsca w Twojej skrzynce!
Dzięki cotygodniowemu podsumowaniu nie ominą Cię żadne ciekawe treści z naszego bloga.
OK
Free trial